Wɔ mmea a atirimpɔw na ɛkanyan wɔn, a wɔwɔ ahenni a wɔde begyina hɔ ma, a wɔpɛ sɛ wɔhyɛ ntade a ɛyɛ wɔn su ne wɔn gyidi a wɔda no adi bere a wɔkura awerɛkyekye, fɛ ne bere a enni awiei mu.

THE "SOUNDS OF VICTORY” COLLECTION

The "Sound of Victory” collection pays homage to God through its designs that evoke a sense of triumph and divine grace.

 Inspired by the hallelujah challenge, each piece is a reflection and reminder of the beauty, majesty, and victory ahead.

Featuring flowing silhouettes and luxurious fabrics, symbolizing the abundance and richness of God's blessings as well as colors and silhouettes that empower the wearer to celebrate their victories, this collection culminates in a sweet symphony of praise and gratitude.

  • Ɔbea a Ɔyɛ Ɔdomfo

    Ɔpɛ na ɔkoa sɛ ɔde ahoɔfɛ ne nea edi mũ ho nhwɛso no bɛhyɛ yɛn ntade mu.

  • ƆBEA A ƆDE BOTAE A WƆDE DI DWUMA

    Ɔhyɛ ne ho fɛfɛɛfɛ wɔ yɛn ntadeɛ a ɛda ne su soronko ne ne gyidie adi, saa berɛ no nyinaa ɔgye awerɛkyekyerɛ, adom, ne ahoɔfɛ a ɛnni mmerɛ tom.

  • VEXXELS ƆBEA

    Ɔwɔ ahotoso a ɔmpa kyɛw wɔ ne gyidi ahorow mu, ɔnam yɛn ntade so gye ne nipasu a ɛresakra no tom a onsuro